Posts Tagged ‘storesøster’

Råd fra storesøster

mars 10, 2009

Til tross for at vedkommende er betraktelig eldre enn meg, velger jeg å anse meg som storesøster i og med at jeg kom inn i bildet først og er derav vesentlig klokere. Fordi du både er ung, uerfaren og bor på Knapstad, anser jeg det som min plikt å hjelpe deg litt på vei. Nettopp av den grunn, og at jeg har en liten anelse om at det er en sviktende morskarakter inne i bildet, velger jeg å gi noen tips som kan være nyttige å ta med seg på livets landevei.

– Verken hester eller kaniner kan kaste opp, og med mindre du ønsker å gå igjennom hele tarmsystemet, burde du unngå å bli spist av en av disse.
– Grunnet innavltendenser, er det en viss fare for at du lider av boanthropy. Drøvtygg på den du!
– Et nys farer ut av munnen din i over 160 km/t, så ha i en hver tid bakhodet hvem du vil vende fjeset mot ved et eventuelt nys.
– I motsetning til mamma, kan beltedyr trenes opp til å bli husrene.
– Du forbrenner 150 kalorier i timen ved å dunke hodet ditt mot en vegg.

happycow

PS. Med betraktelig eldre, mener jeg på ingen måte gammel. Anse det heller som en modningsprosess.

Reklamer